top of page

Proje Ağı Platformu
Katılım ve Üyelik Sözleşmesi

Hüküm ve Koşullar:
Standart tanımlar
Platform: Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Smart Plus EU) tarafından sunulan hizmettir
Katılımcı: Başvuru formu kabul edilmiş ve  platforma katılmış kurum/kuruluş/ şirkettir.

 

1. Genel
Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Merkezi Türkiye'nin İzmir şehrinde (Mersis No:0772101024100001) bulunan bir limited şirkettir ve Eğitim Organizasyonu, Danışmanlık, E-Ticaret  sektörlerinde markaları bulunana ve faaliyet göstermektedir. Sözleşmenin devamında Smart Plus EU oalrak anılacaktır.

Oluşturmuş olduğu Smart Plus EU Proje Ağı Platformu ile; aşağıdaki amaç doğrultusunda hizmetler sunmaktadır:

Smart Plus EU, Avrupa'daki kurum ve kuruluşların nitelikli ortaklarla birlikte daha verimli proje üretme ve gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla proje ağı oluşturmuştur.

Proje Ağının Misyonu: içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların karşılıklı çıkar ve fayda alanlarında uluslararası işbirliği yapma fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak, nitelikli ve güvenilir ortaklar kazanmasını sağlamak, proje üretme ve gerçekleştirme kapasitesinin arttırılmasına destek olmak için bir araya getirmektedir. Bu kapsamda; Bilgilendirme, Danışmanlık, Seminerler, Atölye Çalışmaları, Soru-cevap hizmeti, E-posta duyuruları, İşbirlikleri Oluşturma, Uluslararasılaşma konularında platform üyelerine hizmetler sunmaktadır.

 

2. Smart Plus EU Proje Ağı  üyeliği (Kurum/Kuruluş/Organizasyon kaydı)
Kullanıcı uygunluğu
Katılım sözleşmesi, katılımcı ile Smart Plus EU arasındadır. İlgili kuruluş adına bir katılım başvurusu yapan kişilerin bunu yapmaya yetkili olmaları gerekir.

Ücretsiz ve ücretli hizmetler
Smart Plus EU Proje Ağı'na katılım ücretsizdir. Proje ağında yer alan kurum ve kuruluşlar için 1.maddede belirtilen hizmetler; ön hizmet (temel düzeyde bilgilendirme ve danışmanlık, ücretsiz seminer ve atölye çalışmaları, soru-cevap hizmeti, E-Posta Duyuruları, İşbirlikleri Oluşturma) kapsamında ücretsiz olup, talep edilen içeriğe göre detaylı hizmet talepleri ve uluslararasılaşma ek olarak ücretlendirilebilir.

Kurum ve/veya kuruluşlar için kayıtlar sınırsız bir süre için geçerlidir. Katılımcılar, kurum ve/veya kuruluşlar adına istenmesi halinde herhangi bir zamanda silinebilir.

Katılım aktivasyonu online başvuru tamamlandıktan başlar. Katılım başvurusunun onaylanması halinde, katılımcılar e-posta ile bilgilendirilecektir.

Bir kurum/kuruluşun katılım talebinin reddedilmesi
Smart Plus EU ekibi, bir katılım başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar.

 

3. Katılımcıların Üyelik hesaplarının işletilmesi 
Hesap oluşturma; Bir hesap oluşturmak için, kullanıcıların zorunlu bilgileri sağlayarak profillerini tamamlamaları gerekmektedir. Geçerli bir e-posta adresi gereklidir ve kayıt aşamasında bir şifre oluşturulur. E-posta adresi hem oturum açmak hem de Smart Plus EU ile kullanıcı arasındaki iletişim için kullanılır.
Katılımcı, sağlanan tüm bilgilerin doğruluğundan ve kalitesinden sorumludur ve herhangi bir değişiklik olması durumunda, katılımcının kuruluşunun verilerini üye hesabında güncellemesi gerekir. Smart Plus EU, bir kullanıcı tarafından sağlanan hiçbir içerikten sorumlu değildir. 

Verilerin mülkiyeti
Katılımcı, Smart Plus EU'ya sağladığı içeriğin münhasır olmayan kullanım hakkını verir. Ayrıca kullanıcı, içeriğin tüm haklarına sahip olduğunu ve bu tür içerikleri Smart Plus EU Proje Ağı platformuna kaydetmeye yasal olarak yetkili olduğunu garanti eder.
Katılımcı, içeriğin üçüncü şahısların haklarıyla korunmadığını garanti eder.
Katılımcı ayrıca, içeriğin katılım sözleşmesi kapsamında kullanılmasının üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini ve üçüncü şahısların içeriğin kullanımı için yasal rıza gösterdiğini de garanti eder.

Bilgilerin üçüncü şahıslara
ifşası Kullanıcılar, hesap oturum açma detaylarını veya platform üyeliğinin bir sonucu olarak doğrudan elde ettikleri bilgileri Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin özel izni olmaksızın üçüncü şahıslara ifşa edemezler.

Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan tüm hizmetler yalnızca kayıtlı katılımcılar içindir. Kayıtlı
her katılımcı, üyeler alanında erişimi olan içeriğin gizli kullanımından sorumludur. Özellikle ticari amaçlı kullanım, veri, bilgi, içerik vb.'nin üyeler alanından başkasına iletilmesi ve iletilmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür her kötüye kullanım, ilgili üyenin ağ katılımının derhal feshedilmesiyle sonuçlanacak ve suçlu üyeye karşı tazminat talebinde bulunulmasına yol açabilecektir.

Üçüncü şahısların taleplerine karşı tazminat
Kullanıcı, Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'yi üçüncü şahısların talepleriyle ilgili olarak, özellikle Smart Plus EU Proje Ağı platformunun bir başkası tarafından kullanılmasından kaynaklanabilecek telif hakları, ticari marka hakları ve kişilik hakları ihlalleriyle bağlantılı her türlü sorumluluğundan muaf tutar. kullanıcı. Bir kullanıcı, üçüncü bir şahsın yasal işlem başlatma niyetinde olduğunun farkına varırsa, derhal Smart Plus EU'ya haber vermelidir. Smart Plus EU, bu tür üçüncü şahıs taleplerine karşı yasal olarak kendini savunma hakkına sahiptir ve üçüncü şahıs yükümlülüğünden muafiyet ayrıca, söz konusu kullanıcı tarafından, iddiası sırasında maruz kalınan (veya yapılması beklenen) herhangi bir yasal masrafın geri ödenmesini de içerir. yasal haklar.

 

4. Sorumluluk Reddi
Genel sorumluluk reddi
Tüm bilgi ve içeriğin sunumunda azami özen gösterilecek olsa da, Smart Plus EU web sitesinde yer alan materyalin özgünlüğü, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Smart Plus EU, web sitesinde yer alan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu değildir. Smart Plus EU, harici bağlantıların içeriği için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantı verilen sitenin sağlayıcısı, kendi sitesindeki yasa dışı, yanlış veya eksik bilgilerden veya sağlayıcının web sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından veya yanlış veya eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan zararlardan tek başına sorumlu olacaktır.

İçerikle ilgili sorumluluk reddi
Smart Plus EU Proje Ağı platformundaki tüm içerikler değiştirilebilir ve herhangi bir yükümlülük altına girmez. Smart Plus EU, önceden haber vermeksizin sayfaların veya tüm sitenin geçici veya kalıcı olarak değiştirme, ekleme, silme veya yayınını durdurma hakkını saklı tutar.

 

5. Gizlilik Politikası ve gizlilik
Gizlilik beyanı
Kullanıcılar tarafından sağlanan içerik, yalnızca bu hüküm ve koşullarda açıklandığı şekilde ve yasal çerçeveye (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği) göre Smart Plus EU Proje Ağı platformunun amacına uygun olarak kullanılacaktır.

Kullanıcı içeriğinin gizliliği
Kayıtlı kullanıcılarla ilgili tüm içerik, Smart Plus EU tarafından hem ağ içinde hem de ağ dışında mutlak gizlilikle ele alınacaktır. Kullanıcı, KVKK ve Avrupa GDPR düzenlemelerine göre aşağıdaki haklara sahiptir:
– Erişim hakkı – Silinme hakkı
Verilerin korunması ve saklanması ile ilgili tüm iddialar ve talepler her zaman şu adrese yönlendirilebilir: info@smartpluseu.com

 

6. Telif hakkı
Metinlerin, fotoğrafların veya diğer materyallerin elektronik veya başka şekillerde başka ortamlarda çoğaltılması veya kullanılması Smart Plus EU'nun açık izni olmaksızın kesinlikle yasaktır.

 

7. Anlaşmazlıkların çözümü
Dostane bir çözüme ulaşılamaması durumunda, bu katılım ve üyelikle ilgili olarak sözleşme tarafları arasındaki herhangi bir anlaşmazlıkta Türkiye, İzmir Mahkemeleri karar verme yetkisine sahip olacaktır. Sözleşme Türkiye kanunlarına tabi olacaktır.

bottom of page